દેશભરમાં 25 મેં થી ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ શરૂ થશે : એરપોર્ટને સજ્જ રહેવા આદેશ

નેશનલ ન્યૂઝ  Publish Date : 20 May, 2020 05:50 AM

ન્યૂઝ ડેસ્ક

 

દેશભરમાં 25 મી મેં થી ડોમેસ્ટિક વિમાની સેવાનો પ્રારંભ થશે,ઉડ્ડયણ મંત્રાલય દવારા દેશના તમામ એરપોર્ટ ને સજ્જ રહેવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે...

Related News