પાકિસ્તાન ફરી પોતાની એરસ્પેસ બંધ કરશે

આંતરરાષ્ટ્રીય Publish Date : 27 August, 2019

ન્યૂઝ ડેસ્ક

 

 કાશ્મીર મુદ્દે વિશ્વભરમાં ઊંધે માથે પછડાય પાકિસ્તાન હવે હવે છેલ્લી પાટલીએ બેઠું છે પરમાણુ યુદ્ધની ધમકી આપ્યા બાદ  પાકિસ્તાન હવે પોતાની સીમા ફરી એક વકત બંધ કરશે...

Related News