MRF કંપનીના શેરથી રોકાણકારો ખુશીમાં મગ્ન તો સ્ટોક માર્કેટમાં ચિંતાનું વાવાઝોડું આવ્યું.

BUSINESS Publish Date : 11 February, 2021 11:30 AM

*MRF* કંપનીના શેરથી રોકાણકારો ખુશીમાં મગ્ન તો સ્ટોક માર્કેટમાં ચિંતાનું વાવાઝોડું આવ્યું.

આ શેરની વધતી કિંમતથી જ્યાં રોકાણકારો ખુશીમાં મગ્ન છે ત્યાં જ શેર બજાર ચિંતામાં છે.ચિંતા એટલા માટે છે કારણ કે , શેરબજાર પાસે હાલમાં કોઇ પણ શેરની કિંમત માત્ર પાંચ આંકડાઓ સુધી દેખાડવાની વ્યવસ્થા છે.

જો એમઆરએફના શેરની કિંમત 1 લાખના આંકડાને આંબી લે છે તો તે 6 આંકડામાં પહોંચી જશે. *જેને દેખાડવાની વ્યવસ્થા હાલમાં શેરબજાર પાસે નથી.* હવે એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે આ માટે શેરબજાર શું વ્યવસ્થા કરે છે.

અથવા એમઆરએફ કંપની પોતે જ તેનું કોઇ સમાધાન લાવે છે અને પોતાના શેર રિપ્લેટ કરશે.

Related News