ગુજરાતપોસ્ટ.કોમ માટે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રતિનિધિઓની નિમણુંક કરવાની છે 

top news Publish Date : 05 February, 2020

સમગ્ર ગુજરાતમાં જિલ્લા કક્ષાએ અને ખાસ કિસ્સામાં તાલુકા કક્ષાએ પ્રતિનિધિઓની નિમણુંક કરવાની છે વેબસાઈટમાં કામ કરવા ઇચ્છુક અને ઝડપથી સમાચાર મેળવી શેક તેવા ઉત્સાહી અને ટ્રેઈની રિપોર્ટર ને વેબ પોર્ટલ આવકારી રહ્યું છે ઉમેદવારો પોતાનો બાયોડેટા નીચે આપેલા ઈમેલ મારફત મોકલી આપે 

 

gujratpost2018@gmail.com

 

Related News