“ભિક્ષાવૃતિ મુક્ત રાજકોટ” અભિયાન : ભિક્ષાવૃતિ કરતા મહિલા/પુરૂષો તથા બાળકોનું રૂબરૂ કાઉન્સેલીંગ

RAJKOT-NEWS Publish Date : 12 November, 2020 03:17 AM

Rajkot

રાજકોટ (શહેર) ખાતેથી ભિક્ષાવૃતિ કરતા ભિક્ષુકોને દુર કરવા ભિક્ષાવૃતિ મુક્ત રાજકોટ અભિયાન સમાજ સુરક્ષા ખાતુ-રાજકોટ  અને જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ-રાજકોટના લીડ રોલ સાથે રાજકોટ પોલીસ તથા રાજકોટ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન સ્ટાફ દ્વારા સયુંક્ત પણે તા. ૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ચલાવવામાં આવે છે.  આ અભિયાનમાં રાજકોટ શહેરમા કુલ-૦૪ ઝોન બનાવી ભિક્ષુકો જે જગ્યા પર ભિક્ષાવૃતિ કરે છે તે તથા તેઓનાં રહેણાંકનાં વિસ્તાર ખાતે કુલ ૦૪ ટીમો દ્વારા ભિક્ષાવૃતિ કરતા મહિલા/પુરૂષો તથા બાળકોનું રૂબરૂ કાઉન્સેલીંગ કરી ભિક્ષાવૃતિ બંધ કરવા સમજાવવાની કામગીરી ચાલુ છે. આ કાર્યવાહીમાં ખુબ જ સારૂ પરિણામ મળી રહેલ છે. આ કામગીરીને ખુબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહેલ છે.

આ કામગીરી જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી રાજકોટમ્યુનિ. કમિશ્નરશ્રી રાજકોટજિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ રાજકોટપોલીસ કમિશ્નરશ્રી રાજકોટના અધિકારી/કર્મચારીઓ દ્વારા સંયુક્તપણે ખુબ જ સારી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ અભિયાન અંતર્ગત રાજકોટ ખાતે કુલ-૦૪ ઝોન બનાવી તા.૦૪/૧૧/૨૦૨૦ થી ભિક્ષુકોની આઇડેન્ટીફાય જગ્યા પર જઇ તમામ ભિક્ષાવૃતિ કરતા ભિક્ષુકોને આ કામગીરી બંધ કરી પોતાના રહેણાંક ખાતે જતા રહે અને અન્ય ધંધો/રોજગાર કરી સ્વનિર્ભર જીવન જીવે તે માટે કાઉન્સેલીંગ કરવામાં આવેલ છે ત્યારબાદ આ કામગીરીમાં જોડાયેલ તમામ વિભાગો દ્વારા ભિક્ષુકો સામે રાઉન્ડઅપની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આ કાર્યવાહી મ્યુનિ. કમિશ્નરશ્રી ઉદિત અગ્રવાલ, જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી એમ.એન.ગોસ્વામી, જિલ્લા બાળ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી મિત્સુબેન જે.વ્યાસ તથા આસી. પોલીસ કમિશ્નરશ્રી ચાવડાના માર્ગદર્શન હેઠળ આ તમામ વિભાગના અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

Related News